Nejčastější vady zraku

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, s jeho pomocí vnímáme až 80 % veškerých informací.

Smyslovým orgánem je oko (oculus), které je složeno z oční koule a přídatných orgánů. Vlastní světločivná vrstva oka – sítnice, obsahuje specializované světločivé buňky, tyčinky a čípky. K dokonalosti zrakového vnímání jsou nezbytné části oka tvořící jeho optický systém (rohovka, komorová voda, čočka, sklivec), který soustřeďuje paprsky tak, aby jejich ohnisko bylo na sítnici. Podrobnější popis funkce oka můžete najít například na Wikipedii v článku Zrak.

_______________

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, nazývá se emetropické: Oční čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenosti pozorovaných předmětů, tvoří pomocí celého systému oka ostrý obraz na sítnici odkud pomocí nervů předává informaci mozku.


Nejběžnější oční vady

Myopie (krátkozrakost)

  • dá se charakterizovat jako vada, způsobená fyziologicky příliš dlouhým okem.

    Člověk vidí ostře na malou vzdálenost, ale neostře na dálku. Při pohledu do dálky se snaží mhouřit oči. Krátkozrakost korigujeme skly s mínusovou dioptrií, která přivedou obraz opět na sítnici.

Více o krátkozrakosti najdete například na Wikipedii.

Hypermetropie (dalekozrakost)

  • dá se charakterizovat jako vada, způsobená fyziologicky příliš krátkým okem.

    Člověk vidí neostře jak na dálku, tak i na blízko. Někomu se podaří přece jenom zaostřit do dálky, ale pouze za cenu velké námahy a následné neadekvátní únavy. Dalekozrakost korigujeme skly s plusovou dioptrií, která přivedou obraz opět na sítnici.

Více o dalekozrakosti najdete například na Wikipedii.

Presbyopie (vetchozrakost)

Jedná se o přirozený proces stárnutí oka, týkající se každého z nás přibližně po čtyřicítce. Čočka v oku začíná ztrácet svoji pružnost, nedostatečně se vyklenuje, čímž je akomodace velmi obtížná. Z toho vyplývá stále se zhoršující vidění na blízko.
Vetchozrakost korigujeme přidáním plusových dioptrií ke stávající korekci. V současné době jsou nejvýhodnější multifokální skla.
Více o presbyopii najdete například na Wikipedii.

Astigmatismus

Tato vada oka způsobuje nepřesné zaostření na sítnici. Rohovka nemá pravidelný kulový tvar, ale je nepravidelně zakřivená.
Astigmatismus se vyskytuje často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus korigujeme přidáním druhé dioptrické složky k základní (sférické) dioptrii. Orientaci druhé dioptrické složky (tzv. cylindr) určuje osa udaná ve stupních.
Více o astigmatismu najdete například na Wikipedii.

K dalším vadám vidění patří tupozrakost, skryté šilhání apod.